Vilkår for betaling og bestilling av plass i Strömstad havn

Disse forholdene gjelder mellom Strömstads kommune og den som booker eller betaler plass for båt i Strömstads Gjestehavn selv eller gjennom en annen person.

Kunden / betaleren er oppført som "kunde" i vilkårene. Leverandøren er oppført som "Strömstad Kommun", "Vi" eller "Strömstad havn". Bestillingen / betalingen er til leie av plass i Strömstad havn, Strömstads Kommun. Kunder / gjester i Strömstad havn er forpliktet til å følge ”Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Strömstads Hamn i Strömstads Kommun” og ” Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Strömstads kommun”. Disse to dokumentene er fullstendig på www.Stromstad.se.

Kunder / gjester som ikke overholder disse forskriftene, har Strömstads Gästhamn personell rett til å avvise fra havneområdet.

Bokning

Booking og betaling for privatperson

For å bestille båtplass / betale havneleie på nettsiden hamn.stromstad.se, må kunden være minst 18 år gammel. For å kunne betale for leien, kreves et bankkort (VISA eller Mastercard).

Bestilling av plass

Prisen inkluderer leie av plass, bookingavgift og tilkobling (inkludert forbruk) av strøm (6-16 ampere).

Vær oppmerksom på at alle reserverbare plasser er reservert i 24 timer fra kl. 12.00 til 12.00.

Angi alltid båtens faktiske størrelse! Hvis du blokkerer en annen plass enn det du bestilte, vil du også være ansvarlig for betaling av den blokkerte plassen.

Bekreftelse og Betaling

Bekreftelse

Når du har mottatt bestillingsbekreftelsen, må dette kontrolleres for å sikre at alle detaljer er korrekte. Det er kundens ansvar å være ansvarlig for at informasjonen i bestillingsbekreftelsen er riktig.Bestillingsbekreftelse sendes via e-post og som tekstmelding (SMS). I tilfelle feil, må Strömstad havn kontaktes innen 7 dager etter mottak av bekreftelsen, og senest 24 timer før ankomst.

Betaling av reservasjon

Betaling gjøres direkte, selv ved bestilling. Bestilt plass refunderes ikke.

Betaling bekreftelse

Ved mottak av betalingsbekreftelsen må dette kontrolleres for å sikre at alle detaljer er korrekte. Kunden er ansvarlig for at opplysningene i betalingsbekreftelsen er korrekte. En betalingsbekreftelse vil bli sendt via e-post og som tekstmelding (SMS). I tilfelle feil, bør Strömstads gjestehavn kontaktes umiddelbart ved å sende en E-post til: gasthamn@stromstad.se.

Avbestilling

Avbestilling av booket plass

Avbestilling må gjøres via telefon: +46(0)526-190 50 eller e-post: gasthamn@stromstad.se. Oppgi alltid navn, reservasjonsnummer og ankomstdato. Refundering av reservasjonsavgiften vil ikke bli gjort ved kansellering.

Ansvar for eiendom / skade

Bruk av personopplysninger

Ved å bruke dette nettstedet, godtar du også Hamnsystem Sverige AB Data Policy.

BRUDD PÅ EN AVTALE

Dette er en avtale mellom kunden og Strömstads Gästhamn, Strömstads Kommun. Avtalen opphører med umiddelbar virkning dersom:

Hvis kontraktbrudd oppstår, må kunden / gjestene i selskapet straks flytte fra havneområdet. Ved ødeleggelse eller uaktsom oppførsel kan kunden kreves kostnadene.

Force majeure

Ved krig, naturkatastrofer, streik og andre hendelser som anses som force majeure, kan Strömstads Kommun si opp avtalen og kunden skal bli varslet snarest. I slike tilfeller er Strömstad Kommune forpliktet til å tilbakebetale beløpet, med unntak av tjenester som allerede er brukt av kunden.

BRUKERVILKÅR FOR hamn.stromstad.se

Denne nettsiden (med tilhørende dokumenter) viser vilkårene for bruk av nettstedet. Les vilkårene nøye før bruk, bestilling og betaling. Ved å bruke nettstedet, angir du at du godtar disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet.

Tilgang til vår hjemmeside

Vi forbeholder oss retten til å tilbakekalle eller endre tjenestene vi tilbyr på vår side uten forvarsel. Vi kan ikke holdes ansvarlig dersom nettsiden er utilgjengelig.Kunden er ansvarlig for at alle personer, fra sitt selskap, som besøker nettstedet er oppmerksomme på de gitte vilkårene.

Vår side endres regelmessig

Vi forsøker å oppdatere nettstedet vårt regelmessig og kan også endre innholdet. Ved behov, kan tilgangen til nettstedet begrenses, eller lukkes på ubestemt tid. Informasjonen på nettstedet vårt kan være utdatert, og Strömstad havn er ikke forpliktet til å holde informasjonen oppdatert til enhver tid.

Informasjon om oss

Hamn.stromstad.se er et nettsted som drives av Hamnsystem Sverige AB og Strömstads Kommune.

Hamnsystem Sverige AB Org.nr: 559188-3680.

Strömstads Kommune Organisasjons nr: 212000-1405.

Strömstads Kommun
Strandpromenaden
452 30 Strömstad Tillgänglighetsredogörelse
Tel: +46 (0) 526-19050
Email: gasthamn@stromstad.se
Org-nr: 212000-1405

Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se